Nødnett, Norge

Projekt: Nödkommunikationsnät för polisens, ambulansens och brandkårens
kommunikation i Norge
Kund: Nokia Siemens Network
År: 2009

Vi levererade specialinredda teknikbodar av fiberbetong.