Därför är fiberbetong rätt val

Fiberbetong kan beskrivas som en betong där den ­traditionella armeringen helt eller delvis ersatts med jämnt fördelade fibrer. Resultatet blir ett starkt och segt material som passar mycket bra till det mesta. Fiber­armeringen består av högvärdig kalldragen galvaniserad stål eller komposit.

Produkter tillverkade av fiberbetong får hög hållfasthet och stor motståndskraft mot slag, stötar och slitage. Produkterna kan göras tunnare, slankare och lättare än de som armeras med armeringsjärn.

Med fiberbetong har du också stora möjligheter när det gäller val av form, färg och profil. Fiber­betong kan betraktas som ett byggmaterial med helt ­homogena egenskaper.

Användningsområden

Fiberbetongens speciella egenskaper gör att den ­fungerar inom många olika användningsområden, från husfasader till konstverk och utsmyckningar.

Miljö & Kvalitet

Fiberbetong är ett bra materialval inte minst ur miljösynpunkt. Den kan återvinnas utan svårigheter eftersom den inte innehåller armeringsjärn som annars försvårar malningsprocessen. Tillsammans med våra leverantörer och övriga samarbetspartners bildar vi en obruten kedja genomsyrad av kvalitets- och miljötänkande.